TFP principas

TFP yra modelio laiko keitimas į fotografo darbo laiką. Modelis dirba nemokamai prie fotografui reikalingo projekto, pozuoja pagal susitarimą fotografui palankiomis sąlygomis, laiku ir įgyvendina fotografo idėjas (taip pat pagal susitarimą). Įvykdžius projektą, fotografas pateikia modeliui kelias fotonuotraukas.

Toks darbas labai naudingas abims pusėms, nes tiek forografas gali pildyti ar kurti savo portfolio, tiek modelis atnaujinti savo knygą naujomis nuotraukomis.

Time For Prints (or trade for print, test for print, time for pics) – beneficial to everyone.

Time for Print (TFP) is a term used in many online photography communities describing an arrangement between a model and a photographer, whereby the photographer agrees to provide the model with an agreed number of pictures of the best photographs from the session and a limited license to use those pictures in return for the model’s time.

This entry was posted in Uncategorized.