Tag Archives: nemokamai

Noriu būti modeliu fotografui – juridika besidomintiems

Noriu būti modeliu fotografui, bet fotografai kažkodėl nenori manęs fotografuoti.

Kodėl taip yra? Pabandykime pasigilinti į juridiką.

Asmens teisė į atvaizdą yra asmeninė neturtinė teisė (CK 1.114 straipsnis). LR Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalis nurodo, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat asmuo gali būti fotografuojamas, filmuojamas tik jo sutikimu.

Asmens teisė į atvaizdą yra pažeidžiama, kai be jo sutikimo padarytoje, platinamoje nuotraukoje, vaizdo medžiagoje vaizduojamas asmuo yra identifikuojamas, t. y. atpažįstamas.

Asmens sutikimo nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama, filmuojama viešoje vietoje (editorial license). Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima naudoti bet kaip, t. y. naudoti reklamose, redaguoti nuotrauką pašalinant atskirus elementus ir pan.

Kokia yra teisinė praktika siekiant užtikrinti nuotraukų autorių ir fotografuojamų asmenų teises ir atsakomybę. LR CK 2.22 straipsnyje nenustatyta, kokia forma turi būti išreiškiamas sutikimas. Pagal teismų praktiką sutikimas gali būti duotas tiek žodžiu, tiek raštu, tiek konkliudentiniais veiksmais (Tai toks asmens elgesys, kuris patvirtina jo valią sudaryti sandorį. Pavyzdžiui, pozavau, šypsojausi ir nerodžiau jokių ženklų, kad nesutinku.). O kaip elgiamasi kitose pasaulio šalyse siekiant užtikrinti tvarką ir teisingumą?

Dažniausiai vadovaujamasi rašytiniais dokumentais. Fotografai, dirbantys su fotobankais, žino šias taisykles ir kaip perduodamos teisės nuotraukų naudojimui (commercial license). Pabandysime paaiškinti:

1. Reikalingas raštiškas leidimas nuotraukoms platinti (release):
a) turtui (property);
b) asmeniui (model);
c) nepilnamečiam asmeniui (minor model).

2. Tokius leidimus pasirašo:
a) fotografas;
b) turto savininkas arba asmuo (model);
c) liudininkas (witness), kuris patvirtina, kad veiksmas vyksta susitarimu, savarankišku apsisprendimu, o ne apgaulės ar prievartos būdu.

3. Nepilnamečio asmens atveju dar sudėtingiau pasirašyti:
a) fotografas;
b) nepilnamečio asmens (minor model) vienas iš tėvų arba globėjas;
c) liudininkas (witness), kuris patvirtina, kad veiksmas vyksta susitarimu, savarankišku apsisprendimu, o ne apgaulės ar prievartos būdu.

Pasirašant leidimą reikalingi asmenų dokumentai, kad šalys įsitikintų ar tai yra tie asmenys kuriais prisistato. Kai kuriais atvejais turi būti pridedamos ir dokumentų kopijos.

Vieno iš fotobankų dokumentų pavyzdžius galite rasti ČIA. Parinkau tokį, kuris turi dokumentus įvairiomis kalbomis. Daugelyje kitų priimami tik dokumentai anglų kalba.

Tokio susitarimo nauda – abipusė. Fotografas gauna teisę į nuotraukas, papildo savo portfolio. Žmogus (modelis) dalyvavęs fotosesijoje – gauna tam tikrą kiekį nemokamų savo nuotraukų arba nuolaidą fotosesijai.

Posted in nuotraukos Also tagged |