Foto galerija: O žiedai, žiedai ..

Oh flowers, flowers... Photographing people is work. It is important not to miss the right moment. And the flowers are more patient. They pose for even a few days without getting tired.

Fotografuoti žmones - darbas. Svarbu nepraleisti tinkamo momento. O žiedai - kantresni. Jie pozuoja net keletą dienų nepavargdami.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Zakopanė. Lenkija