Foto galerija: Amjenas ir Etretatas. Prancūzija

Amiens is a city in northern France, on the Somme River; Center of the Picardy region and the Somme department. Communication hub. The machinery, light, textile, chemical industry is developed.

There is the Gothic Cathedral of Our Lady (a world heritage site), a university, museums of Picardy, art and history, a stained glass gallery, and a botanical garden.

When visiting Normandy, not visiting Etretat would be the biggest mistake. This is one of the most picturesque coasts of France, attracting tourists like a magnet, otherwise known as the Etretat cliff. Its length is about 120 km, the height of the rocks here reaches up to 100 m.

Amjenas – miestas šiaurės Prancūzijoje, prie Somos upės; Pikardijos regiono ir Somos departamento centras. Susisiekimo mazgas. Išvystyta mašinų, lengvoji, tekstilės, chemijos pramonė.

Yra gotikinė Dievo Motinos katedra (pasaulio paveldo objektas), universitetas, veikia Pikardijos, meno, istorijos muziejai, vitražų galerija, botanikos sodas.

Lankantis Normandijoje, neužsukti į Etretatą būtų didžiausia klaida. Tai – viena iš vaizdingiausių Prancūzijos pakrančių, traukianti turistus kaip magnetas, dar kitaip vadinama Etretat skardžiu. Jos ilgis apie 120 km, uolų aukštis čia siekia iki 100 m.

Etretatas.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Gamtos dovanos