Foto galerija: Savonlina. Suomija

Savonlinna (UK: /ˌsɑːvɒnˈlɪnə/, Finnish: [ˈsɑʋonˌlinːɑ], lit. 'Castle of Savonia'; Swedish: Nyslott, lit. 'New Castle') is a town and a municipality of 32,108 inhabitants in the southeast of Finland, in the heart of the Saimaa lake region, which is why the city is also nicknamed the "Capital of Saimaa".

Savonlina (JK: /ˌsɑːvɒnˈlɪnə/, suomių: [ˈsɑʋonˌlinːɑ], liet. „Savonijos pilis“; švedų kalba: Nyslott, liet. „Naujoji pilis“) yra miestas ir savivaldybė Suomijos pietuose, 32 108 gyventojų. Saimaa ežerų regiono širdis, todėl miestas taip pat vadinamas „Saimos sostine“.

Music festivals are held here. Čia vyksta muzikos festivaliai.
View from the castle. Vaizdas iš pilies.

A sculpture of a goat that saved the castle. Skulptūra ožiui, gelbėjusiam pilį.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Viena. Austrija