Foto galerija: Amsterdamas. Nyderlandai

Amsterdam is the capital and largest city of the Netherlands. Amsterdam is located in the province of North Holland in the west of the country, at the mouth of the Amstel River. The canal is connected to the North Sea.

The financial and cultural center of the Netherlands. It is home to 7 of the 500 largest international corporations, including Philips and the ING Group. The city’s oldest stock exchange operates in the city center.

Attractions in the city: State Museum, Vincent Van Gogh Museum, City Museum, Hermitage near Amstel, Amsterdam Red Light District attract about 4.2 million people tourists annually.

Amsterdamas – Nyderlandų sostinė ir didžiausias miestas. Amsterdamas yra Šiaurės Olandijos provincijoje šalies vakaruose, Amstelio upės žiotyse. Kanalu sujungtas su Šiaurės jūra.

Finansinis ir kultūrinis Nyderlandų centras. Čia yra įsikūrusios 7 iš 500 didžiausių tarptautinių korporacijų būstinės, tarp jų Philips ir ING Group. Miesto centre veikia seniausia pasaulyje fondų birža.

Miesto įžymybės: Valstybinis muziejus, Vincento Van Gogo muziejus, Miesto muziejus, Ermitažas prie Amstelio, Amsterdamo raudonųjų žibintų kvartalas kasmet pritraukia apie 4,2 mln. turistų.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Port Coton ir Fort Sarah. Prancūzija