Foto galerija: Heidelbergas. Vokietija

Heidelberg (German: Heidelberg) is a city in southwestern Germany, in the state of Baden-Württemberg. The Nekar River flows through the city, along which a number of canals have been installed. The surroundings include the Rhine plain and the Odenwald hill forests. The machinery, medicine, tobacco, leather, wood industry is developed. The tourism sector is strongly developed.

Heidelberg is the oldest university in Germany, founded in 1386. (charter of Pope Urban VI at the initiative of Duke Rupert I). Famous Institute of Geology-Paleontology (since 1907). There is a ducal castle (XIII-XVII centuries), Kurpfalz Museum, city hall (1701-1703), Jesuit church (1712).

Heidelbergas (vok. Heidelberg) – miestas pietvakarių Vokietijoje, Badeno-Viurtembergo žemėje. Pro miestą teka Nekaras, prie kurio įrengta nemažai kanalų. Apylinkėse yra Reino lyguma ir Odenwald kalvoti miškai. Išvystyta mašinų, vaistų, tabako, odos, medienos pramonė. Stipriai išvystytas turizmo sektorius.

Heidelberge yra seniausias Vokietijos universitetas, įkurtas 1386 m. (popiežiaus Urbono VI chartija kunigaikščio Ruperto I iniciatyva). Žymus Geologijos-paleontologijos institutas (nuo 1907 m.). Yra kunigaikščių pilis (XIII–XVII a.), Kurpfalz muziejus, miesto rotušė (1701–1703 m.), jėzuitų bažnyčia (1712 m.).

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Antverpenas. Belgija