Foto galerija: Burano ir Murano. Italija

Burano and Murano – two of the most charming islands near Venice.

The former became famous mostly thanks to its colorful houses whereas the other one is renowned for its glass-making tradition.

Burano ir Murano – dvi žaviausios salos netoli Venecijos.

Pirmoji išgarsėjo daugiausia dėl spalvingų namų, o kita garsėja stiklo gamybos tradicijomis.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Amsterdamas. Nyderlandai