Foto galerija: Ligūrijos jūros pakrantė

Travel images: Italy, France. The Ligurian Sea (Mar ligure, French: Mer Ligurienne) is the part of the Mediterranean Sea between Corsica, the Elba Islands and the mainland coasts of Italy, Monaco and France.

The maximum depth is 2850 m. The Ligurian Sea has a large Gulf of Genoa. On the shores of the Riviera resorts.

Kelionės vaizdai: Italija, Prancūzija. Ligūrijos jūra (it. Mar ligure, pranc. Mer Ligurienne) – Viduržemio jūros dalis tarp Korsikos, Elbos salų ir Italijos, Monako, Prancūzijos žemyninių krantų.

Didžiausias gylis – 2850 m. Ligūrijos jūra turi didelę Genujos įlanką. Krantuose Rivjeros kurortai.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Viurcburgas. Vokietija