Foto galerija: Praha. Čekija

Prague is the capital and largest city of the Czech Republic; The administrative center of the Central Bohemian Region, the city also has the status of a separate administrative unit. An important transport, industrial and cultural center. Prague is located on five hills on both banks of the Vltava River. Climate moderate continental, mild winters, little snowfall.

Praha – Čekijos sostinė ir didžiausias miestas; Vidurio Čekijos krašto administracinis centras, miestas taip pat turi atskiro administracinio vieneto statusą. Svarbus susisiekimo, pramonės ir kultūros centras. Praha išsidėsčiusi ant penkių kalvų abiejuose Vltavos upės krantuose. Klimatas vidutinis žemyninis, žiemos švelnios, sniego iškrenta nedaug.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Svolveris. Norvegija