Foto galerija: Ženeva. Šveicarija

Geneva is the second largest city in Switzerland (after Zurich) and the largest city in the French-speaking region of Switzerland, Romania. The capital of the canton of Geneva. Located at the source of the Rhône River in Lake Geneva.

In the municipality of Geneva (ville de Genève) in 2018. there were 201,818 inhabitants in December; In the canton of Geneva (consisting mainly of the city and the surrounding suburbs), it has a population of 499,480. [1]

Many international organizations reside in Geneva: the United Nations Office for Europe, the World Health Organization, the World Trade Organization, the Red Cross, CERN and others.

Ženeva – antrasis pagal dydį Šveicarijos (po Ciuricho) ir didžiausias prancūziškai kalbančiojo Šveicarijos regiono - Romandijos - miestas. Ženevos kantono sostinė. Įsikūręs prie Ronos upės ištakų Ženevos ežere.

Ženevos savivaldybėje (ville de Genève) 2018 m. gruodį buvo 201 818 gyventojai; Ženevos kantone (o jį iš esmės sudaro miestas ir artimiausi priemiesčiai) – 499 480 gyventojų.[1]

Ženevoje reziduoja daug tarptautinių organizacijų: Jungtinių Tautų Europos padalinys, Pasaulio sveikatos organizacija, Pasaulio prekybos organizacija, Raudonasis Kryžius, CERN ir kt.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Vilnius naktį
Cars in Vilnius Old Town. Automobiliai Vilniaus senamiestyje.