Foto galerija: Genuja. Italija

Genoa is a city in northwestern Italy, the administrative center of the province and the Ligurian region. It is one of the main Mediterranean ports (annual cargo turnover over 50 million tons). There is an international airport, the Genoa Metro. Developed metallurgy, machinery industry, oil refining, chemical, light, food industry. Founded in 1481, the university is one of the largest in Italy.

Genuja – miestas šiaurės vakarų Italijoje, provincijos ir Ligūrijos regiono administracinis centras. Tai vienas iš pagrindinių Viduržemio jūros uostų (metinė krovinių apyvarta virš 50 mln. tonų). Yra tarptautinis oro uostas, Genujos metropolitenas. Išvystyta metalurgija, mašinų pramonė, naftos apdirbimas, chemijos, lengvoji, maisto pramonė. 1481 metais įkurtas universitetas, vienas didžiausių Italijoje.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Lido di Jesolo ir Soave. Italija