Foto galerija: Vilnius rudenį

Vilnius in autumn. Charming time in its own colors. Only the air becomes uncomfortably cool.

Žavus laikas savo spalvomis. Tik oras tampa nemaloniai vėsus.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Alta ir Gildetun. Norvegija