Foto galerija: Vilnius vasarą

Vilnius in summer. A time when the sun is warm. A time when it’s hard to photograph a city without people.

Laikas kai maloniai šildo saulutė. Laikas, kai sunku nufotografuoti miestą be žmonių.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Dinanas. Prancūzija