Foto galerija: Reinas, Arė - upės Šveicarijoje

Rheinfall - The Rhine Falls at Schaffhausen (Switzerland), the most watery waterfall in Europe.

The waterfall is 150 meters wide and 23 meters high. The average flow is 700 cubic meters of water per second (approximately 100-200 cubic meters in winter and about 700-1000 in summer). Formed about 17,000 years ago.

Not far from Meiringen, in central Switzerland, lies the picturesque Aareschlucht. At this point, the River Ares has eroded an impressive gorge over thousands of years.

It is an extremely narrow gorge, which at its narrowest point is only 1 meter wide. The depth of the gorge is about 200 meters.

In the 19th century, bridges, paths and even tunnels were built in the Are Gorge, a total of about 1.4 km long route for those who want to admire the spectacular nature.

Triumelbach Falls are powerful water cascades falling between dark rocks, and underground tunnels have been set up to allow tourists to admire them, allowing powerful water flow to be observed from various angles.

Reino krioklys (vok. Rheinfall) – Reino upės krioklys ties Šafhauzenu (Šveicarija), vandeningiausias krioklys Europoje.

Krioklys yra 150 metrų pločio ir 23 metrų aukščio. Vidutinė tėkmė – 700 kubinių metrų vandens per sekundę (maždaug 100–200 kubinių metrų žiemą ir apie 700–1000 vasarą). Susiformavo maždaug prieš 17 000 metų.

Netoli Meiringeno, Šveicarijos centrinėje dalyje, driekiasi vaizdingas Arės tarpeklis (Aareschlucht). Šioje vietoje Arės upė per tūkstančius metų išgraužė įspūdingą tarpeklį.

Tai ypatingai siauras tarpeklis, kuris savo siauriausioje vietoje tėra 1 metro pločio. Tarpeklio gylis yra apie 200 metrų.

19 amžiuje Arės tarpeklyje buvo įrengti tilteliai, takeliai ir net tuneliai, iš viso maždaug 1,4 km ilgio maršrutas norintiems pasigrožėti įspūdinga gamta.

Triumelbacho krioklys – tai galingos vandens kaskados, krintančios tarp tamsių uolų, o kad turistai galėtų jomis pasigrožėti, įrengti požeminiai tuneliai, kurie leidžia iš įvairių pusių stebėti galingą vandens srautą.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Vilnius vasarą