Foto galerija: Alta ir Gildetun. Norvegija

The Rock art of Alta (Helleristningene i Alta) are located in and around the municipality of Alta in the county of Troms og Finnmark in northern Norway. Since the first carvings were discovered in 1973, more than 6,000 carvings have been found on several sites around Alta.

Hotel Gildetun is situated near the E6 Highway on top of Kvaenangsfjellet rock, 400m above sea level which provides a magnificent view.

Altos raižiniai ant akmenų (Helleristningene i Alta) yra Altos savivaldybėje ir aplink ją, Troms og Finnmark grafystėje šiaurės Norvegijoje. Nuo 1973 m., kai buvo aptikti pirmieji raižiniai, keliose vietose aplink Altą buvo rasta daugiau nei 6000 raižinių.

Viešbutis „Gildetun“ yra netoli E6 greitkelio, ant Kvaenangsfjellet uolos, 400 m virš jūros lygio, iš kurios atsiveria nuostabūs vaizdai.

Highlighted drawings of ancient people on stone. Paryškinti senovės žmonių piešiniai ant akmens.

Unenhanced drawings are almost invisible. But such trends - do not interfere. Neparyškinti piešiniai yra beveik nematomi. Bet tokios tendencijos - nesikišti.

Hotel Gildetun.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Svolveris. Norvegija