Foto galerija: Honflioras. Prancūzija

Honfleur - the city is charming with its harbor and St. Catherine's Church. Cradle of Impressionists: Eugene Boudin, Claude Monet, Gustave Coubert, Johan Jongkind worked here. And Charles Baudelaire wrote that it was his dream to create in this city. Today, art and jazz festivals and organic food markets are held here.

Honflioras - miestas žavi uostu ir Šv. Katerinos bažnyčia. Impresionistų lopšys: čia kūrė Eugene Boudin, Klodas Monė (Claude Monet), Gustavas Kubertas (Gustave Coubert), Johan Jongkind. O Šarlis Bodleras (Ch.Baudelair) rašė, kad kurti šiame mieste buvo jo svajonė. Šiandien čia rengiami meno, džiazo festivaliai, organiško maisto turgūs.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Vatikanas