Foto galerija: Liucerna. Šveicarija

It is said that you need to go to Switzerland when you have already visited all the other countries in the world.

Lucerne is a city in central Switzerland. It is the center of the canton of Lucerne and the district of the same name. Lucerne is the largest city in central Switzerland. The agglomeration consists of 17 municipalities in three cantons, and its total population is about 200 thousand.

Due to the views of the nearby Four Canton Lake and the mountains, Lucerne is considered the most important tourist destination in Switzerland. One of the most famous objects of the city is the Chapel Bridge (Kapellbrücke), a wooden bridge built in the 14th century.

Sakoma, kad į Šveicariją reikia vykti tada, kai jau esate aplankę visas kitas pasaulio šalis.

Liucerna – miestas vidurio Šveicarijoje. Tai Liucernos kantono ir to paties pavadinimo rajono centras. Liucerna yra didžiausias miestas centrinėje Šveicarijoje. Aglomeraciją sudaro 17 savivaldybių trijuose kantonuose, o bendra jos populiacija apie 200 tūkst.

Dėl greta esančio Keturių kantonų ežero bei kalnų vaizdų Liucerna laikoma svarbiausiu turistų tikslu Šveicarijoje. Vienas iš žymiausių miesto objektų yra Koplyčios tiltas (Kapellbrücke), medinis tiltas pastatytas XIV a.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Jungfraujoch viršukalnė. Šveicarija