Foto galerija: Meisenas. Vokietija

Meißen is a city in eastern Germany, in the federal state of Saxony. Meissen District Administrative Center. Located on both banks of the River Elbe, about 25 km northwest of Dresden. Population 27 thousand. (2012 data).

The city is famous for its porcelain. There is Albrechtsburg Castle, the Gothic Meissen Cathedral and the Church of Our Lady.

Meisenas (vok. Meißen) – miestas rytų Vokietijoje, Saksonijos federacinėje žemėje. Meiseno rajono administracinis centras. Įsikūręs abiejuose Elbės upės krantuose, apie 25 km į šiaurės vakarus nuo Dresdeno. Gyventojų 27 tūkst. (2012 m. duomenys).

Miestas garsėja porceliano dirbiniais. Yra Albrechtsburgo pilis, gotikinė Meiseno katedra ir Dievo Motinos bažnyčia.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Lofotenų gamta. Norvegija