Foto galerija: Jungfraujoch viršukalnė. Šveicarija

Jungfrau (German: Jungfrau 'virgin') is the highest peak of the mountain range of the same name in the canton of Bern, in the Swiss Alps. The top of Europe. Height - 4158 meters. The other two prominent peaks of the massif are Eiger (3970 m) with its famous Northern Wall and Monch (4107 m).

The Meyer brothers climbed the Jungfrau for the first time in 1811. Formerly difficult to reach, the mountain is now easily accessible to tourists on the Jungfraubahn railway line, which ends at Europe’s highest railway station, Jungfraujoch (3454 m).

On the southern side of the Jungfrau mountain range, the largest alpine glacier, the Alche, begins.

Jungfrau (vok. Jungfrau 'mergelė') – aukščiausia to paties pavadinimo kalnų masyvo viršūnė Berno kantone, Šveicarijos Alpėse. The top of Europe - Europos viršūnė. Aukštis – 4158 metrai. Kitos dvi iškilios masyvo viršunės – Eigeris (3970 m) su savo žymiąja Šiaurine Siena ir Monchas (4107 m).

Pirmą kartą į Jungfrau įkopė broliai Meyer iš Aarau 1811 m. Anksčiau buvęs sunkiai pasiekiamas, šiuo metu kalnas yra lengvai prieinamas turistams Jungfraubahn geležinkelio linija, kuri užsibaigia aukščiausia Europos geležinkelio stotimi Jungfraujoch (3454 m).

Pietinėje Jungfrau kalnų masyvo pusėje prasideda didžiausias Alpių ledynas – Alečas.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Savonlina. Suomija
Music festivals are held here. Čia vyksta muzikos festivaliai.