Foto galerija: Luganas. Šveicarija

Lugano is a town in southern Switzerland, in the canton of Ticino, on Lake Lugano, near the Italian border. In terms of population (about 57,000 inhabitants), Lugano ranks ninth in Switzerland. However, with the suburbs, the population reaches 130,000. Most of the city’s population speaks Italian.

Lugano is a spa town. It has an art museum and a botanical garden. The city has many hotels, motels, tourism and sports facilities. On the shores of Lake Lugano, the old town is picturesquely situated, with such architectural monuments as: the Romanesque Gothic St. Laurynas Cathedral (13th century), Angelų St. St. Mary's Church (15th-16th centuries), Palace of Justice (15th century).

Luganas − miestas Šveicarijos pietuose, Tičino kantone, prie Lugano ežero, netoli Italijos sienos. Pagal gyventojų skaičių (apie 57 000 gyventojų) Luganas užima devintą vietą Šveicarijoje. Tačiau su priemiesčiais gyventojų skaičius pasiekia 130 000. Dauguma miesto gyventojų kalba italų kalba.

Luganas − kurortinis miestas. Jame yra dailės muziejus, botanikos sodas. Mieste daug viešbučių, motelių, turizmo ir sporto įrenginių. Lugano ežero pakrantėje vaizdingai išsidėstęs senamiestis, kuriame yra tokie architektūros paminklai kaip: romaninė gotikinė Šv. Lauryno katedra (XIII a.), Angelų Šv. Marijos bažnyčia (XV–XVI a.), Teisingumo rūmai (XV a.).

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Antverpenas. Belgija