Foto galerija: Saumuras. Prancūzija

The town of Saumur is famous for its castle, cavalry school and sparkling wine. You will see the highly emotional Saumur Castle towering high above the river and the city, shining like a white pearl from afar. From the castle walls, the panorama of the city of Saumur and the stunning greenery of the vineyards surrounding the castle opens up.

Saumuro miestelis garsėja pilimi, kavalerijos mokykla ir putojančiu vynu. Apžiūrėsite daug emocijų sukeliančią, aukštai virš upės ir miesto iškilusią bokštuotą Saumuro pilį, iš toli šviečiančią tarsi baltas perlas. Nuo pilies sienų atsiveria Saumuro miesto panorama ir svaiginanti pilį supančių vynuogynų žaluma.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Reinas, Arė - upės Šveicarijoje