Foto galerija: Paryžius. Prancūzija

Paris is the capital, largest city and department of France. With 2.20 million. population (2015) is the fifth largest city in the European Union and the ninth largest city on the European continent. Aire urbaine (with suburbs of Versailles, Saint-Denis, Ivri, Dransi, Arzante, etc.) - about 11 million. (2016) and is the largest metropolitan area in the Eurozone.

The city is built on the bend of the Seine River, on both banks of the river. The city is well known all over the world for its many historical monuments and its unique culture. Paris is the main city in the Ile de France region.

Paryžius (pranc. Paris) – Prancūzijos sostinė, didžiausias miestas ir departamentas. Su 2,20 mln. gyventojų (2015 m.) yra penktas pagal dydį Europos Sąjungos ir devintas pagal dydį Europos žemyno miestas. Aire urbaine (su priemiesčiais Versaliu, Sen Deni, Ivri, Dransi, Aržantejumi ir kt.) – apie 11 mln. (2016 m.) ir yra didžiausia Eurozonos metropolinė zona.

Miestas pastatytas Senos upės vingyje, abiejuose upės krantuose. Miestas visame pasaulyje gerai žinomas dėl gausybės istorinių paminklų bei savo unikalios kultūros. Paryžius yra Il de Franso regiono pagrindinis miestas.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Bernas. Šveicarija