Foto galerija: Lietuva nuotraukose

Lithuania in pictures. When we escape from the capital, we can find many beautiful corners. From the many photos, it is difficult to choose what most like, so here is what is dear to my eyes.

Lithuania - officially called the Republic of Lithuania (RL) - a state in the central part of Europe, on the southeastern coast of the Baltic Sea. Area 65,300 km². The country borders with Latvia (length of land border - 588 km, sea border - 22 km), Belarus (length of border - 677 km), Poland (length of border - 104 km), Russia (Kaliningrad region; length of land border - 255 km, Curonian Spit). lagoon - 18 km, sea - 22 km). The length of the Baltic Sea coast is 90.66 km. The Lithuanian-Belarusian and Lithuanian-Russian Federation borders are also the borders of the European Union. The Lithuanian economic zone in the Baltic Sea (west) reaches the Swedish economic zone. The largest city in the country is the capital Vilnius. Other big cities: Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys.

Kai ištrūkstame iš sostinės, galime rasti daug gražių kampelių. Iš daugelio nuotraukų sunku atrinkti kas labiausiai patiktų daugumai, todėl čia - tai kas mano akiai brangu.

Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika (LR) – valstybė Europos centrinėje dalyje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Plotas 65 300 km². Šalis ribojasi su Latvija (sausumos sienos ilgis – 588 km, jūros siena – 22 km), Baltarusija (sienos ilgis – 677 km), Lenkija (sienos ilgis – 104 km), Rusija (Kaliningrado sritis; sausumos sienos ilgis – 255 km, Kuršių mariomis – 18 km, jūra – 22 km). Baltijos jūros pakrantės ilgis – 90,66 km. Lietuvos–Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos Federacijos siena yra ir Europos Sąjungos siena. Lietuvos ekonominė zona Baltijos jūroje (vakaruose) siekia Švedijos ekonominę zoną. Didžiausias šalies miestas yra sostinė Vilnius. Kiti didieji miestai: Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.

Kaunas.
Trakai.
Rumšiškės.
Viešintos.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Varšuva. Lenkija