Foto galerija: Talinas. Estija

Tallinn is the capital and most important port of Estonia, located in the north of the country, on the Gulf of Finland in the Baltic Sea, 80 km south of Helsinki.

1918 the name Tallinna was replaced by Danish, German and others. the name of Estonian origin used is Revel (Estonian: Rävala, German: Reval :; Russian: Ревель; Swedish: Räffle). 1920 the name has been changed to Tallinn. In ancient documents, the city is also called Lindanis, Kesoniemi, in Russian it is called Kolyvan, Ledensk.

Talinas – Estijos sostinė ir svarbiausias uostas, įsikūręs šalies šiaurėje, prie Baltijos jūros Suomių įlankos, 80 km į pietus nuo Helsinkio.

1918 m. pavadinimas Tallinna pakeitė iki tol danų, vokiečių ir kt. vartotą estiškos kilmės pavadinimą Revelis (est.: Rävala, vok. Reval:; rus.: Ревель; šved.: Räffle). 1920 m. pavadinimas pakoreguotas į Tallinn. Senoviniuose dokumentuose miestas dar vadinamas Lindanise, Kesoniemi, rusiškai vadintas Колывань, Леденец.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Budapeštas. Vengrija