Foto galerija: Lofotenų salos. Norvegija

A trip through various parts of the islands. And you can find photos of Kabelvag, Reina, Nusfjord, Svolver, the cruise and the nature of Lofoten in separate galleries.

Kelionė per įvairias salų vietas. O Kabelvagą, Reinę, Nusfjordą, Svolverį, kruizo ir Lofotenų gamtos nuotraukas rasite atskirose galerijose.

This is where the salmon we eat is raised. Čia auginama lašiša, kurią mes valgome.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Kankalis. Prancūzija