Foto galerija: Furkos perėja. Šveicarija

Furka mountain pass. Switzerland. The height of the mountain pass is 2429 meters. Distinguishes between the Rhône and Rhine (Reus, Are) river basins.

Kalnų perėjos aukštis - 2429 metrai. Skiria Ronos ir Reino (Reusas, Arė) upių baseinus.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Milanas. Italija