Foto galerija: Reine. Norvegija

Reine is the administrative centre of Moskenes Municipality in Nordland county, Norway. The fishing village is located on the island of Moskenesøya in the Lofoten archipelago, above the Arctic Circle, about 300 kilometres (190 mi) southwest of the town of Tromsø.

Reine yra Moskenes savivaldybės administracinis centras Nordland apskrityje, Norvegijoje. Žvejų kaimas yra Moskenesøya saloje, Lofotenų salyne, virš poliarinio rato, maždaug 300 kilometrų (190 mylių) į pietvakarius nuo Tromsės miesto.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Furkos perėja. Šveicarija