Foto galerija: Švycas ir Aldorfas. Šveicarija

1291 September 1 The cantons of Schwyz, Uri and Unterwalden founded the Swiss Confederation. Schwyz became the main canton. By the way, the German Swiss name Schweiz itself is derived from the name Schwyz in the canton of Schwyz. In addition, the cross depicted on the Schwyz coat of arms on a red background became the national symbols of Switzerland - the flag and the coat of arms.

On the shores of Lake Uris of extraordinary beauty, we go to Aldorf, where there is a monument to the legendary Vilius Telius and his son, who were born here.

1291 m. rugsėjo 1 d. Švyco, Urio bei Untervaldeno kantonai įkūrė Šveicarijos konfederaciją. Švycas tapo pagrindiniu kantonu. Beje, pats vokiškas Šveicarijos pavadinimas Schweiz yra sukurtas iš Švyco kantono pavadinimo Schwyz. Be to, Švyco herbe vaizduojamas kryžius raudoname fone tapo nacionaliniais Šveicarijos simboliais - vėliava bei herbu.

Nepaprasto grožio Ūrio ežero pakrante vykstame į Aldorfą, kur yra paminklas čia gimusiam legendiniam Viliui Teliui ir jo sūnui.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Talinas. Estija