Foto galerija: Lido di Jesolo ir Soave. Italija

The coastal town of Lido di Jesolo features a 15 km stretch of golden sand, bordered by the azure waters of the Adriatic. The beach is divided into many different sections, where you can bask, play and dine.

Soave is a small comune of the Veneto region in the Province of Verona, northern Italy, with a population of roughly 6,800 people. It is known above all for its Scaligeri Castle and for the typical wine that bears its name.

Pakrantės miestelis Lido di Jesolo yra 15 km auksinio smėlio ruožas, besiribojantis su žydrais Adrijos jūros vandenimis. Paplūdimys yra padalintas į daugybę skirtingų dalių, kuriose galite pasikaitinti, žaisti ir papietauti.

Soave yra nedidelė Veneto regiono komuna Veronos provincijoje, Šiaurės Italijoje, kurioje gyvena apie 6800 žmonių. Miestelis visų pirma žinomas dėl savo Scaligeri pilies ir tipiško vyno, pavadinto jo vardu.

Soave.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Saint Malo ir Saint Michel. Prancūzija