Foto galerija: Saint Malo ir Saint Michel. Prancūzija

Saint-Malo (Sen Malò), a city in northwestern France, Brittany, about 75 km northwest of Rennes, on the right bank of the Rance River estuary, on the Gulf of Saint-Malo in the English Channel.

Mount Saint-Michel (French: Mont-Saint-Michel) is a rocky, almost round-shaped islet near the bay of Mont-Saint-Michel between Brittany and Normandy (northern France). The mountain becomes an island only at high tide. The island has medieval walls and towers, a village, the highest point is a famous monastery, important for pilgrimage since ancient times, with a fortress and a prison.

Saint‑Malo (Sen Malò), miestas Prancūzijos šiaurės vakaruose, Bretanėje, apie 75 km į šiaurės vakarus nuo Rennes’o, prie Lamanšo sąsiaurio Saint‑Malo įlankos, Rance’o upės estuarijos dešiniajame krante.

Sen Mišelio kalnas (pranc. Mont-Saint-Michel) – uolėta, beveik apvalios formos salelė prie Mont-Saint-Michel įlankos tarp Bretanės ir Normandijos (šiaurinė Prancūzija). Kalnas tampa sala tik esant dideliam potvyniui. Saloje yra Viduramžių sienos ir bokštai, kaimelis, aukščiausias taškas – garsus vienuolynas, nuo seno svarbus piligrimystės, turintis tvirtovę ir kalėjimą.

Mont Saint Michel.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Varšuva. Lenkija