Foto galerija: Kankalis. Prancūzija

Kankalis is a seafood town.

Near Saint-Malo (about 14 km), on the ocean shore, there is Cancale - a small, very cozy fishing town. The town is famous for the fact that everyone comes here to taste the various seafood that this town is famous for. There are many tourists here, but all of them have come for only one purpose, because otherwise there are no special attractions in the town. The main street of the town runs along the ocean shore, full of cafes and restaurants dedicated to tasting seafood.

Kankalis – jūros gėrybių miestelis.

Netoli Sen Malo ( apie 14km), ant vandenyno kranto, randasi Kankalis ( Cancale ) – nedidelis, labai jaukus žvejų miestelis. Miestelis žymus tuo, jog čia suvažiuoja visi paragauti įvairių jūros gėrybių, kuriomis šis miestelis ir garsėja. Čia daug turistų, bet visi atvažiavę tik vienu tikslu, nes šiaip miestelyje kažkokių ypatingai lankytinų objektų nėra. Pagrindinė miestelio gatvė eina palei vandenyno krantą, kurioje išvien kavinės ir restoranai, skirti jūros gėrybių ragavimui.

Oyster trade. Austrių prekyba.

Oysters are harvested here during low tide. Atoslūgio metu čia renkamos austrės.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Svolveris. Norvegija